Voorwaarden:

 

De hond:

 • De hond dient aantoonbaar te zijn ingeënt, inclusief kennelhoest.
 • De hond dient sociaal naar mens en dier te zijn en niet heel erg dominant.
 • De hond dient vrij van vlooien, teken en wormen te zijn.
 • De hond dient fysiek minimaal een uur te kunnen lopen.
 • Loopse honden, puppies en senioren kunnen in principe niet mee, hiervoor kan wel een speciale afspraak voor worden gemaakt.
 • De hond dient de basiscommando's te kennen, zoals zit, hier, blijf.
 • De hond kan vies of nat thuiskomen, eventueel wordt de hond handdoekdroog gemaakt.

 

Aansprakelijkeheid, annulering en medische noodzaak:

 • De eigenaar blijft zelf aansprakelijk voor het gedrag van zijn hond, let op of uw hond is meeverzekerd op uw WA-verzekering.
 • Een annulering moet voor acht uur op de dag van de wandeling worden doorgegeven, anders ben ik genoodzaakt om de kosten van de wandeling alsnog in rekening te brengen, dit geldt ook als ik de hond op kom halen en de hond is, om wat voor reden dan ook, niet aanwezig.
 • In geval van acute nood zal Happie Hond Hondenuitlaatservice de noodzakelijke medische hulp inroepen. De kosten voor deze behandeling zullen voor rekening van de eigenaar komen.

 

Diversen:

 • Happie hond behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van reden een hond te weigeren.
 • Indien u niet thuis bent dan zal voor het halen en/of brengen van de hond een sleutelcontract worden opgesteld.
 • Happie hond behoudt zich het recht voor om bij, overmacht, ziekte of extreme weersomstandigheden de wandeling in te korten of af te lasten.